Kim bu Bizanslılar? Sorularla Bizans İmparatorluğu - NovaSofya

Kim bu Bizanslılar? Sorularla Bizans İmparatorluğu

Bizans İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu’nun Doğu yarısında, 4. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar var olan bir devletti. Başkenti Konstantinopolis (bugünkü İstanbul), bu imparatorluğun merkeziydi ve Orta Çağ boyunca dünya ticaretinin, kültürünün ve gücünün önemli bir merkezi haline geldi. Bizans İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu’nun bölünmesi sonucu doğdu. 395 yılında, Roma İmparatoru Theodosius’un ölümüyle imparatorluğu iki oğlu arasında paylaştırdı. Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu olarak da bilinen bu bölgede kuruldu. Antik dünyanın bilgi birikimini Orta Çağ’a taşıyan ve Rönesans’ın başlamasında etkili olan Bizans medeniyetinin tarihte oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır. İşte size Bizans İmparatorluğu hakkında öğrenebileceğiniz 10 soru cevap:

  1. Bizans İmparatorluğu nerede kuruldu ve ne zaman ortaya çıktı?

Bizans İmparatorluğu, M.S. 324 yılında İmparator I. Konstantin tarafından İstanbul’da kuruldu. İmparatorluğun kuruluşu, Roma İmparatorluğu’nun doğu ve batı olarak ikiye ayrılması sonucu ortaya çıktı. Doğu Roma İmparatorluğu, Batı Roma İmparatorluğu’nun aksine, barbar akınlarından daha az etkilendi ve daha uzun süre varlığını sürdürdü. İmparatorluğun ilk yıllarında, Konstantin, Roma’dan İstanbul’a başkentini taşıdı ve şehri yeniden inşa ederek, imparatorluğun merkezi haline getirdi. Bu dönemde, İmparatorluk Hristiyanlık dinini benimsedi ve Hristiyanlığın gelişmesine önemli katkılar sağladı.

2. Bizans İmparatorluğu’nun diğer adı nedir?

Bizans İmparatorluğu’nun diğer adı Doğu Roma İmparatorluğu’dur. İmparatorluğun doğu kısmını kapsayan ve İstanbul’u başkent olarak kullanan Bizans İmparatorluğu, Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra doğan Roma İmparatorluğu’nun devamı olarak kabul edilir. Devletin kendi kayıtlarında asıl adı da Emperium Tos Romanum yani Roma İmparatorluğu’dur.

3. Bizans İmparatorluğu hangi dönemlerde en güçlüydü?

İmparator I. Justinianus dönemi (M.S. 527-565) ve İmparator II. Basileios dönemi (M.S. 976-1025), Bizans İmparatorluğu’nun en güçlü dönemleriydi. I. Justinianus, İmparatorluk topraklarını genişletmek için birçok savaş yürüttü ve Roma hukukunu sistematik hale getirerek, Corpus Juris Civilis adlı bir hukuk kodu oluşturdu. II. Basileios dönemi ise, Bizans İmparatorluğu’nun yıkılmasına kadar geçen son büyük dönemlerden biriydi. Bu dönemde, İmparatorluk toprakları yeniden genişledi ve güçlendi. Ayrıca, kültürel, bilimsel ve sanatsal bir yenilenme dönemi yaşandı.

  1. Bizans İmparatorluğu’nun resmi dini neydi?

Bizans İmparatorluğu’nun resmi dini Hristiyanlıktı ve Doğu Ortodoks Kilisesi’ne bağlıydı. İmparatorluğun yönetiminde Hristiyanlık, önemli bir role sahipti ve kilise, siyasi hayatın merkezi bir unsuruydu. İmparatorlar, din adamları ve kilise yetkilileri arasındaki yakın ilişki, Bizans İmparatorluğu’nun güçlü bir dini ve kültürel kimliğinin korunmasına yardımcı oldu.

  1. Bizans İmparatorluğu’nun yönetim sistemi nasıldı?

Bizans İmparatorluğu’nun yönetim sistemi merkeziyetçi monarşiydi. İmparator, mutlak bir otoriteyle yönetiyordu ve tek bir yönetim merkezi vardı. İmparator, üst düzey görevlilerden oluşan bir danışma meclisi olan Senato ile birlikte çalışıyordu. Senato, imparatorun yanı sıra, yönetimde etkili olan diğer aristokratlardan oluşuyordu. İmparatorluğun valileri, eyaletleri yönetmekten sorumlu olan kişilerdi ve imparator tarafından atanırlardı.

  1. Bizans İmparatorluğu’nun sanatında hangi öğeler önemliydi?

Bizans İmparatorluğu, mimari ve sanat alanında da büyük başarılar elde etti. İmparatorluğun mimari tarzı, kubbeler, kemerler ve mozaiklerle dolu, büyük ve görkemli kiliseleri içeriyordu. İmparatorluğun sanatı, Hristiyanlık, mitoloji ve tarihi sahneleri içeren mozaikleri içeriyordu. Bu mozaikler, Bizans sanatının en dikkat çekici özelliklerinden biriydi ve İstanbul’daki Ayasofya gibi bazı kiliselerde hala korunuyor.

  1. Bizans İmparatorluğu’nun ekonomisi nasıldı?

Bizans İmparatorluğu, ekonomik açıdan da oldukça güçlüydü. İmparatorluk, Akdeniz’deki önemli ticaret yollarının birçok kesişme noktasında yer alıyordu ve bu nedenle zengin bir ticaret ağına sahipti. İmparatorluğun para birimi, altın sikke olan bezant, Avrupa’nın en istikrarlı para birimlerinden biriydi. Ayrıca, İmparatorluğun tarımı da oldukça gelişmişti ve tahıl üretimi, ekonominin temelini oluşturuyordu.

  1. Bizans İmparatorluğu’nun başkenti neresiydi?

Bizans İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis (İstanbul) idi. İmparator Konstantin tarafından 4. yüzyılın başlarında kurulan Konstantinopolis, İstanbul Boğazı’nın güneydoğu kıyısında yer almaktaydı ve stratejik bir konuma sahipti. Konstantinopolis, ticari açıdan önemli bir noktada bulunduğu için, İmparatorluğun ekonomik, siyasi ve kültürel merkezi haline gelmiştir.

Konstantinopolis, mimari açıdan da oldukça önemlidir. Ayasofya gibi önemli yapılar, İmparatorluğun başkenti Konstantinopolis’te inşa edilmiştir. Şehir, Orta Çağ’da dünyanın en büyük ve en zengin şehirlerinden biri olarak kabul edilirdi.

Konstantinopolis, İmparatorluğun varlığı boyunca önemini korudu ve sonuna kadar Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olarak kaldı.

  1. Bizans İmparatorluğu’nun sonu nasıl geldi?

Bizans İmparatorluğu’nun sonu, 1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun İstanbul’u fethetmesiyle geldi. Osmanlı İmparatorluğu’nun güçlenmesi ve Bizans’ın zayıflaması, İstanbul’un Osmanlı İmparatorluğu tarafından ele geçirilmesine yol açtı. İstanbul’un fethi, Bizans İmparatorluğu’nun sonunu işaret etti ve imparatorluğun varisi olan Doğu Roma İmparatorluğu’nun da sona ermesine neden oldu.

Bizans İmparatorluğu, 13. yüzyılda Latin İmparatorluğu’nun kurulması ve 1204’te İstanbul’un dördüncü Haçlı Seferi tarafından yağmalanması gibi çeşitli olaylar nedeniyle zayıflamaya başlamıştı. İmparatorluk, 1261 yılında Konstantinopolis’i geri alsa da, gücü artık eski haline dönememişti. Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselişi ile birlikte, Bizans İmparatorluğu daha da zayıflamış ve sonunda 1453 yılında İstanbul’un fethiyle sona ermiştir.

İstanbul’un fethi sırasında, Bizans İmparatoru Konstantin XI, son derece güçlü bir savunma örgütlemesine rağmen Osmanlı ordusu karşısında yenilmiştir. Konstantin XI, savaşta ölmüş ve İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu’nun eline geçmiştir. Bu olay, Bizans İmparatorluğu’nun sonunu işaret etmiştir ve Doğu Roma İmparatorluğu’nun 1000 yıllık tarihi sona ermiştir.

  1. Bizans İmparatorluğu’nun mirası nedir?

Bizans İmparatorluğu, mimarlık, sanat ve edebiyat açısından önemli bir miras bıraktı. İmparatorluğun mimarisi, sanatı ve edebiyatı, Avrupa’daki Rönesans hareketine ilham verdi ve birçok Avrupalı sanatçı ve düşünürün çalışmalarında etkili oldu. İmparatorluğun mimarisi, ayakta kalan yapıları sayesinde bugün de hayranlıkla incelenmektedir. Ayasofya, Bizans İmparatorluğu’nun en önemli mimari yapısı olarak kabul edilir ve İstanbul’un sembolik bir parçasıdır. İmparatorluk dönemi sanatı da Grek-Roma kültürüyle karışarak özgün bir karakter kazanmıştır. İmparatorluk dönemi yazarları arasında da önemli isimler bulunur, özellikle Bizans’ın son dönemlerindeki yazarlar daha çok şiir ve tarihi eserlerle öne çıkarlar. İmparatorluğun kültürel mirası, günümüzde hala dünya çapında ilgi görmektedir ve tarihi eserler, müzeler ve sanat galerilerinde sergilenmektedir.

Bizans İmparatorluğu’nun dünya tarihindeki önemi, birçok alanda etkili olması ve uzun ömrüyle açıklanabilir. İmparatorluk, Roma İmparatorluğu’nun mirasını korumakla kalmadı, aynı zamanda kültür, bilim ve sanatta ilerleme kaydetti. Ancak, İmparatorluğun sonu, Batı dünyasında bazı tartışmalara neden oldu. Bazıları, İmparatorluğun düşüşünün Batı dünyasının yükselişi için bir fırsat yarattığını düşünürken, diğerleri, İmparatorluğun düşüşünün kayda değer bir kayıp olduğunu savunuyor. Sonuçta, Bizans İmparatorluğu’nun tarihi, dünya tarihindeki önemi ve etkisi nedeniyle, hala birçok araştırmacı, öğrenci ve tarih meraklısı tarafından incelenmeye devam ediyor.

KİTAP ÖNERİSİ

https://www.kitapyurdu.com/kitap/bizans-imparatorlugu-tarihi/593878.html

https://www.dr.com.tr/Kitap/Bizans-Imparatorlugu-Tarihi/Radi-Dikici/Arastirma-Tarih/Tarih/Dunya-Tarihi/urunno=0000000442658

Kültür Bakanlığı, “Bizans’tan İstanbul’a – İki Kıtanın Limanı” Sergisi

https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44373/bizanstan-istanbula—iki-kitanin-limani-sergisi.html

Yunanistan Selanik kentinde bulunan Bizans Kültürü Müzesi:

https://www.tripadvisor.com.tr/Attraction_Review-g189473-d243217-Reviews-Museum_of_Byzantine_Culture-Thessaloniki_Thessaloniki_Region_Central_Macedonia.html

Bir yanıt yazın