İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Müzecilik diye bir bölüm mü varmış?

Günümüzde müzeler tarihi araştırma ve geçmişe ışık tutma görevlerinin yanı sıra toplumsal sorunlara değinen, güncel konular üzerine de sergiler düzenleyen kurumlardır. Bu süreçte farklı müze türleri ortaya çıkmış, müze çeşitlerinin artmaya başlamasıyla da özel müze ve devlet müzelerinde müzeologlara ve müze uzmanlarına ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu alanın eksikliğinin giderilmesi ve alanında uzman müzeologların yetiştirilmek istenmesi doğrultusunda farklı üniversitelerde müzecilik alanında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilmeye başlanmıştır. Müzecilik bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora programları olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi’nde yüksek lisans programı olarak bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi’nde ise Müze Eğitimi Anabilim dalı adı altında yüksek lisans programı yer almaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2010 yılında Müzecilik bölümü kurulmuş, bölüm dört yıllık lisans programına ilk öğrencilerini 2014 yılında almaya başlamıştır. 2015 yılında yüksek lisans programına, 2020 yılında ise doktora programına öğrenci alımları gerçekleşmiştir. Müzecilik bölümü 2019 yılında ise lisans düzeyinde ilk mezunlarını vermiştir. Ders içeriği olarak bakıldığında Müzecilik Tarihi, Müze Yönetimi, Kayıt ve Belgeleme, Müzecilik ve İletişim, Müze ve Mimarlık gibi müzecilik alanı ile ilgili derslerin yanı sıra Arkeoloji ve Sanat Tarihi alanlarından da dersler bulunmaktadır.

Yeni müzecilik anlayışı ile müzeler toplum odaklı çalışmalar yapmayı ve bu süreçte insanlarla iş birliği yaparak beraber çalışmayı hedeflemektedir. Müzeler ve Toplum dersi ile müzelerde işlenen farklı temalara odaklanılmakta, müzelerin toplum ile olan iletişimi, etkileşimi, topluma ne gibi katkılar sağladığı, hangi sorunlara değinildiği bu ders kapsamında incelenmektedir. Sergi Tasarımı dersi ile küratörlük ve sergi tasarımı süreçlerinin incelenmesi, tasarıma dair yeni fikirlerin edinilmesi ve müzelerin sergi tasarımlarının ayrıntılı olarak incelemesi yapılmaktadır. Bu süreçte bir tartışma ortamı oluşturularak farklı görüş ve öneriler de bu ders kapsamında konuşulmaktadır. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Şükrü Tül Eski Eser Koleksiyonu, Müzecilik Bölümü’nün idaresindedir. Eski Eser Koleksiyonu öğrenciler için uygulamalı bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Sergi Tasarımı dersi kapsamında öğrencilere, eski eser koleksiyonundan seçtiği eserler ile kendi sergi temasını oluşturma imkanı verilmektedir. Bölümün staj programı sayesinde öğrenciler için öğrenilen teorik bilgilerin uygulamaya geçmesi sağlanmakta, müzelerin çalışma koşulları ve yaptıkları uygulamalar yerinde öğrenilmektedir. Aslında staj programı daha fazla insanın da müzecilik bölümünden haberdar olmasında bir etken olmaktadır. Müzelerde çalışan kişilerin bile böyle bir bölüm olduğundan haberi yok ne yazık ki.

Müzelerde çalışan uzmanlar Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümlerinden mezun olmuş kişilerdir, henüz Müzecilik Bölümü’nden bir alım söz konusu değildir. Özel müzeler için bu durum değişkenlik gösteriyor ancak devlet müzeleri için Müzecilik kadrosu henüz bulunmuyor. Müzecilik bölümü iki yıldır mezun vermesine ve öğrencilerin bütün çabalarına rağmen devlet tarafından tanınan bir uzman kadrosu bulunmamaktadır. Özellikle devlet müzeleri ne yazık ki klasik sergileme yöntemlerinden bir adım ileri gidememiş, müzeler toplum ile bir bağ kuramamıştır. Ülkemizde müzelere olan ilginin az olması da müzelerde, müze uzmanlarına ihtiyaç duyulduğunun bir göstergesidir, müzecilerin ise bu eksikliği kapatması beklenmektedir.

Kaynakça

“Müzecilik Bölümü” ( Erişim Adresi: http://muzecilik.deu.edu.tr Erişim Tarihi: 26.02.2021)

“Sanat Tarihi ve Müzecilik Anabilim Dalı” ( Erişim Adresi: http://truva.baskent.edu.tr/bilgipaketi/?dil=TR&menu=akademik&inner=genelBilgi&birim=5418  Erişim Tarihi: 26.02.2021)

“Müzecilik Tezli Yüksek Lisans Programı”( Erişim Adresi: http://www.sbe.yildiz.edu.tr/sayfa/Programlar-%3E-Tezli-Y%C3%BCksek-Lisans-Programlar%C4%B1/M%C3%BCzecilik-Tezli-Y%C3%BCksek-Lisans-Program%C4%B1/342 Erişim Tarihi: 26.02.2021)

“Disiplinlerarası Müze Eğitimi Anabilim Dalı” ( Erişim Adresi:http://egitim.ankara.edu.tr/disiplinlerarasi-muze-egitimi/ Erişim Tarihi: 26.02.2021)

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.