Boşnak ismi nereden gelir? - NovaSofya

Boşnak ismi nereden gelir?

Boşnaklar, Bosna-Hersek’in yerli halkı olan Güney Slav bir ulustur. Boşnak isminin kökeni hakkında çeşitli teoriler vardır. Bazılarına göre, Boşnak ismi, Orta Çağ’da Bosna bölgesinde yaşayan bir kabile olan Bošnjaninlerden gelir. Bu kabile, Latince kaynaklarda Bosnensis olarak geçer ve Bosna devletinin sakinleri anlamına gelir.

Başka bir teoriye göre, Boşnak ismi, 10. yüzyılda Bosna bölgesine yerleşen ve İslamiyet’i kabul eden Peçenek Türklerinden gelir. Peçenekler, Bošnjak olarak adlandırılırlardı ve bu isim zamanla Bošnjaciye dönüştü. Bu teoriye göre, Boşnaklar hem Slav hem de Türk kökenlidir.

Bir başka teoriye göre ise, Boşnak ismi, Bosna nehrinin adından gelir. Bosna nehri, eski Slav dilinde “akarsu” anlamına gelen bosana kelimesinden türemiştir. Bu teoriye göre, Boşnaklar, Bosna nehri boyunca yaşayan Slav halkıdır.

Boşnak isminin kökeni konusunda kesin bir bilgi olmamakla birlikte, Boşnaklar kendilerini Bosna-Hersek’in tarihi ve kültürel mirasçıları olarak görürler. Boşnaklar, Osmanlı İmparatorluğu döneminde İslamiyet’i benimsemişler ve Balkanlarda önemli bir rol oynamışlardır. Bugün Boşnaklar, Bosna-Hersek’in en büyük etnik grubunu oluştururlar ve ayrıca Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Slovenya, Kuzey Makedonya ve Türkiye gibi ülkelerde de yaşarlar.

Kaynaklar:

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%9Fnaklar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tart%C4%B1%C5%9Fma:Bo%C5%9Fnaklar
https://www.bosnianlanguage.com/bosnian-language-history/
https://www.britannica.com/topic/Bosniac

Bir yanıt yazın