İnsanlık Tarihinde Savaşlarda Ne Kadar İnsan Öldü? - NovaSofya

İnsanlık Tarihinde Savaşlarda Ne Kadar İnsan Öldü?

Kültürler arasındaki çatışma ve savaşlar, insanlık tarihinin bir gerçeği olmuştur ve günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Bu savaşlar, büyüme hırsı, mal ve zenginlik talebi, baskı, hegemonya arzusu, kaos, çatışma gibi birçok sebeple gerçekleşmektedir. Tarih boyunca, sayıca az olanlar sayıca çok olanları yok etmek için güçlü silahlar kullanmıştır. Bu silahlar, sopa, mızrak, kılıç, ok, top, tüfek ve son olarak nükleer bomba gibi daha güçlü araçlar olarak evrimleşmiştir. Nükleer bomba, güneşten bile 10.000 kat daha sıcak ve kitlesel yok ediş gücüne sahiptir. İnsanlık, bu gücü kullanarak yok etme ve kontrol etme hedefleri doğrultusunda çalışmıştır.

Savaşlar insanlık tarihinin en acı ve en kanlı olaylarıdır. Savaşlarda milyonlarca insan hayatını kaybetti, yaralandı, sakat kaldı, göç etti, açlık ve hastalık çekti. Peki tarih boyunca savaşlarda ne kadar insan öldü? Bu sorunun kesin bir cevabı yoktur. Çünkü savaşlarda ölenlerin sayısı her zaman tam olarak kaydedilmemiş, bazen abartılmış, bazen de gizlenmiştir. Ayrıca savaşlarda ölenler sadece askerler değil, siviller de olmuştur. Savaşların yol açtığı salgın hastalıklar, kıtlıklar ve zulümler de sivil ölümlerinin önemli bir kısmını oluşturmuştur.

Araştırmacılar ve tarihçiler, tarihteki savaşlarda ölenlerin sayısını tahmin etmeye çalışmışlardır. Bu tahminlerde kullanılan kaynaklar ve yöntemler farklılık gösterse de, ortaya çıkan rakamlar insanlığın ne kadar büyük bir bedel ödediğini göstermektedir. Tarih boyunca savaşlarda ölenlerin sayısına dair tahminlere göre: Dünyada 5 bin 600 yılda toplam 15 bin 500’ün üzerinde bölgesel ya da ulusal savaş yaşandı ve 3 milyar 700 milyon insan öldü.

Kötü Son Ne Olabilir?

Daha fazla güç elde etmek için daha fazla insan ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaçlar için de daha fazla yiyecek ve içecek üretimi gerekmektedir. İnsanların icat etme gücü ve yeni yöntemler keşfetme enerjisi, insanlığı daha güçlü hale getirmiştir. İnsanlık, tarihin geçmişinde ve günümüzde hızlı bir şekilde büyüyerek, 1900’lerde 2 milyar olan nüfusunu 30 yılda 3 milyar, sonraki 15 yılda ise 4 milyar artırarak 7.5 milyara ulaşmıştır. Bu süreç, var olan kültürlerin birbirleriyle rekabet etmesi ve daha fazla güç elde etme arzusundan kaynaklanmıştır. Bu rekabet, tüm kültürler arasında bir husumet yaratmıştır ve her biri daha fazla çalışmıştır.

Bugün dünya üzerinde Amerikan Bilim Adamları Federasyonu’nun tahminine göre, 2012 yılı itibarıyla dünyada 4.300’ü kullanıma hazır olmak üzere toplam 17.000 nükleer başlık bulunmaktadır. Bu füzeler, sadece düşman kültürü değil dünya üzerindeki yaşamı 20 kere yok edebilecek güce sahiptir.

Ancak, bu güç sadece insan iradesine bağlıdır ve sonuçları da insanlığı etkileyecektir. Bu güç, dünyanın sonunu getirebilirken, aynı zamanda yeni ufuklar da yaratabilecektir.

Bir yanıt yazın