İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “doğu”

Tarih Boyunca Doğu ve Batı: Oryantalizm ve Oksidentalizm

..."Doğu ve Batı kavramı tarih sahnesinin en başından günümüze kadar gelen büyük bir olgu olmuştur. Bu iki kavram çerçevesinde dünya tarihinin en önemli safhaları gelişim göstermiş ve bu çatışmadan ya da uzlaşıdan tüm dünyayı etkileyecek büyük olaylar, gelişimler ve sonuçlar meydana gelmiştir. Bu doğrultuda çatışmanın ve uzlaşının bugünü dahi etkilemesi tarihçiler açısından bir görev olmalıdır. Cevaplanması gereken sorular arasında Doğu-Batı kavramlarının nasıl oluştuğu ve bu iki kutup arasındaki etkileşimlerin kökeni nereye dayanıyor; Yunan-Pers-İskit, Roma-İskit-Sasani, Doğu Roma-İslam Devletleri, Doğu Roma-Selçuklu-Osmanlı, Avrupa-Osmanlı vesâir mücadeleleri bu bağlam içinde değerlendirilebilir mi, Oryantalizm ya da Oksidentalizm nedir gibi sorular artırılabilir. "...